Možnosti plačila

BRALKO D.O.O.

Šmartno ob Paki 134

3327 Šmartno ob Paki

03 891 55 60

bralcom@siol.net

© BRALKO.
Powered by Shopamine.
Nastavitve piškotkov Moji podatki

1. VELJAVNOST TEH SPLOŠNIH POGOJEV

1.1. Ti splošni pogoji veljajo med kupcem in podjetjem Bralko d.o.o., Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki, telefonska številka: 03 891 55 60, elektronska pošta: bralcom@siol.net kot prodajalcem (v nadaljevanju: prodajalec) v zvezi s kupčevim nakupom blaga prodajalca, dogovorjenim preko spletne trgovine prodajalca (v nadaljevanju: bralko.si). 

1.2. Kupec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je obiskovalec spletne strani bralko.si in prodajalcu odda naročilo za nakup posameznega in/ali skupine izdelkov prodajalca tako da izbere vsaj en izdelek, ga doda v košarico, izbere plačilo s kreditno kartico, bančnim nakazilom ali e-bančništvom. Kupec je lahko le polnoletna in poslovno sposobna oseba. Pogodbo lahko v imenu in za račun mladoletne in popolnoma nesposobne osebe sklenejo njeni zakoniti zastopniki ali skrbniki. Delno sposobne osebe lahko sklenejo pogodbo le s soglasjem zakonitega zastopnika ali skrbnika. Prodajalec ne nosi nobene odgovornosti v primeru ravnanja v nasprotju z navedenim.

1.3. Vsi pogodbeni dogovori med prodajalcem in kupcem v zvezi z nakupom blaga prek spletne strani bralko.si so urejeni v teh splošnih pogojih ter konkretnem naročilu.  

1.4. Kupec ima možnost, da si te splošne pogoje ob nakupu natisne oziroma shrani. 

1.5. Podjetnik ali podjetje, je vsaka fizična oseba, pravna oseba ali druga institucija, ki ni potrošnik .

1.6. Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani bralko.si. Kupec ima možnost, da si te splošne pogoje ob nakupu natisne oziroma shrani. Pogodba, ki jo sklene kupec s prodajalcem, je enkratna pogodba o prodaji izdelkov na daljavo, ki je sklenjena z dostavo blaga in plačilom s strani kupca, v primeru, da ni prekinjena. Ti splošni pogoji so sestavni del omenjene pogodbe. V primeru neskladja med temi splošnimi pogoji in pogodbo o prodaji izdelkov na daljavo, se uporabljajo določila slednje.

2. NEVELJAVNOST DRUGIH POGODBENIH POGOJEV

2.1. Ti splošni pogoji prevladajo nad nasprotnimi pogodbenimi pogoji kupca ali pogodbenimi pogoji druge osebe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev.  

2.2. Ti splošni pogoji veljajo tudi tedaj, če ob zavedanju o obstoju nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe prodajalec opravi kakršnokoli izpolnitveno ali drugačno konkludentno ravnanje, ki bi se lahko štelo za potrditev nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe. Veljavnost slednjih je v vsakem primeru izključena. To velja tudi, če bi se pogodbeni pogoji kupca ali druge osebe lahko šteli za sprejete po vključitvi teh splošnih pogojev.

3. OSEBNA VELJAVNOST

3.1. Med prodajalcem in vsemi osebami, ki štejejo za potrošnika v smislu potrošniške zakonodaje, veljajo samo splošni pogoji, ki so navedeni v tem dokumentu. 

3.2. V primeru iz prejšnje točke v vsakem primeru dopolnilno veljajo tudi določila potrošniške zakonodaje, ki v vsakem primeru tudi prevladajo nad morebitnimi nasprotnimi določbami teh splošnih pogojev.

4. VELJAVNOST V RAZMERJU DO POTROŠNIKOV

4.1. Ob nakupu kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa. Ob oddaji naročila je kupec vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje, ki so v tistem trenutku veljavni, seznanjenost in strinjanje z njimi pa potrdi z oddajo naročila.

5. VELJAVNOST V RAZMERJU DO TUJCEV

5.1. Ti splošni pogoji veljajo tudi za fizične osebe z državljanstvom, ki ni državljanstvo Republike Slovenije, in pravne osebe, ki imajo sedež zunaj Republike Slovenije, ne glede na morebitne razlike v pravnem ali zakonskem položaju kupca, in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja slovenskega jezika, v katerem so sestavljeni ti splošni pogoji.

5.2. Ti splošni pogoji veljajo tudi za osebe brez državljanstva, pa tudi za osebje tujih diplomatsko-konzularnih predstavništev ter za častne konzule in konzulate tujih držav na ozemlju Republike Slovenije.

5.3. Nakup in osebni prevzem je možen za vse fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 1. točke teh splošnih pogojev, vključno z osebami iz prvega in drugega odstavka tega poglavja. Kljub temu je spletni nakup z dostavo možen izključno na območju Republike Slovenije .

6. OGLAŠEVANJE

6.1. Objave prodajalca predstavljajo prikaz osnovnih pogojev nakupa, razen če je izrecno določeno drugače v objavi. Izdelek označen s popustom, je izdelek, ki ima glede na svoje karakteristike boljšo ceno od primerljivih izdelkov.

6.2. Prodajalec jamči za karakteristike blaga, ki so kot take navedene v okviru spletne trgovine bralko.si. Zaradi tehničnih lastnosti kupčeve strojne ali programske opreme, prek katere si kupec na spletni strani bralko.si oglaševano blago ogleda, so možna malenkostna odstopanja od dejanskega videza izdelka.

6.3. V namene oglaševanja uporablja spletna stran bralko.si tudi storitev Google Adwords Remarketing, Facebook in Instagram Dynamic Ads. To je storitev za ciljno oglaševanje na Google, Facebook in Instagram omrežju za stranke, ki so že obiskale spletno stran www.bralko.si in omogoča prikazovanje oglasov, ki svojo vsebino avtomatsko prilagajajo vašemu predhodno izraženemu interesu. Iz te storitve se lahko odjavite v Google's Ads nastavitvah, ki se nahajajo v vašem Google profilu.  

7. NAROČILO KUPCA

7.1. Kupec lahko iz asortimaja prodajalca, ki je objavljen na bralko.si, izbere blago, za katerega nakup je zainteresiran, ter nabor takšnega blaga s klikom na gumb »v košarico« določa v svoji »košarici«.

7.2. Kratka predstavitev izdelka je zapisana ob vsakem izdelku posebej. Predstavitev izdelka je pisna in slikovna. Pisna predstavitev je segmentirana in razdeljena na naziv izdelka, blagovno znamko, kratek opis izdelka, ceno ter dolg opis izdelka.

7.3. Pri pregledu košarice lahko uporabnik spreminja nabor in količino blaga, ki ga želi kupiti. Pred nadaljevanjem naročila kupec izbere način dostave in način plačila. S klikom na gumb »zaključi nakup« kupec opravi nakup blaga, opredeljenega v košarici. Pred nakupom lahko kupec prosto spreminja nabor blaga, ki ga želi kupiti.

7.4. S klikom na gumb »zaključi nakup« se šteje, da je stranka prebrala splošne pogoje ter se z njimi strinja.

7.5. Nakup se opravi glede na ceno blaga, ki je navedena v košarici kupca. Plačilna obveznost kupca znaša toliko, kot je pred izbiro blaga s strani kupca navedeno v razdelku »za plačilo« v sistemu bralko.si, vključno z vsemi manipulativnimi stroški, stroški dostave ali plačila in podobnimi stroški ter morebitnimi davki, dajatvami ali popusti, kupec pa potrjuje, da je s tem seznanjen in se s tem strinja.

7.6. Pred nakupom je kupec obveščen o naslednjem:

 • da je prodajalec Bralko d.o.o., Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki, telefonska številka: 03 891 55 60, elektronska pošta: bralcom@siol.net
 • podatkih o naročenih izdelkih (naziv izdelka, naročena količina posameznega izdelka);
 • ceni izdelkov, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami;
 • morebitnem strošku kupnine, če je izbrano plačilo po povzetju;
 • morebitnem strošku dostave;
 • podrobnejši ureditvi plačila;
 • podatku, da zaradi svoje narave, izdelki, naročeni prek bralko.si, niso primerni za vračilo skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov;
 • kontaktnih podatkih, kamor se lahko pošljejo ugovori, pripombe, zahtevki in izjave.

7.7. Nakup je veljaven le, če je ustrezno dogovorjen prek sistema bralko.si. To velja tudi za vse morebitne dodatne zahteve, pogoje ali navodila kupca, ki so lahko v zvezi z vsebino nakupa.

8. POTRDITEV PRODAJALCA

8.1. Potrdilo prejema naročila kupca, ki sledi po odpošiljanju naročila kupca, ne vpliva na samo naročilo.

8.2. Kakršnakoli izpolnitvena ali drugačna konkludentna ravnanja prodajalca ne vzpostavljajo veljavnosti nakupa, če niso izpolnjeni pogoji iz razdelka "Naročilo kupca".

8.3. Naročilo kupca je v vsakem primeru dano pod odložnim pogojem, da način plačila, izbran s strani kupca, zagotavlja plačilo celotne plačilne obveznosti kupca prodajalcu, kar prodajalcu avtorizira njegov ponudnik plačilnih storitev, ter da je prodajalec opravil in potrdil dobavljivost blaga v skladu z elementi nakupa.

8.4. Bralko d.o.o. si pridržuje pravico do napak na portalu bralko.si, o čemer bomo kupca obvestili v roku enega delovnega dne po oddanem naročilu in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova. Če izdelka ni na zalogi, bo Bralko d.o.o. o tem kupca obvestil v roku enega delovnega dne po oddanem naročilu in mu povrnil morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova. Bralko d.o.o. si pridržuje tudi pravico do napak pri cenah izdelkov na bralko.si, o čemer bomo kupca obvestili v 24 urah od oddaje naročila in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.

Ponudba artiklov velja za naročila v količinah, primernih za gospodinjstva oz. osebno rabo. Bralko d.o.o. si pridružuje pravico, da v primeru prevelike količine naročenih izdelkov, stornira naročilo. Bralko d.o.o. bo o tem kupca obvestil v roku enega delovnega dne po oddanem naročilu in mu povrnil morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.

8.5. Po dogovoru o nakupu skladno s temi splošnimi pogoji so pogoji vsakokratne kupoprodajne pogodbe med kupcem in prodajalcem fiksirani in jih ni mogoče spreminjati.

9. SPLOŠNO O NAČINIH PLAČILA

9.1. Sistem bralko.si kupcu omogoča plačilo nakupa na naslednje načine:

 • Plačilo z gotovino ob prevzemu blaga,
 • Plačilo s plačilno kartico (Activa, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Diners),
 • Plačilo s predračunom
 • Plačilo z obročnim plačilom Leanpay,
 • Plačilo na obroke z Diners kartico,
 • Plačilo s Paypal,

pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih.

9.2. Plačila se opravljajo izključno v evrih ali v primeru, da je sedež prodajalca zunaj evro območja, v valuti, ki predstavlja veljavno plačilno sredstvo v državi sedeža prodajalca.

9.3. Po izbiri ustreznega načina plačila s kreditno ali debetno kartico ali z gotovinskim plačilom ob prevzemu blaga se kupec odpoveduje morebitni pravici do odstopa od ali spremembe naloga za izvedbo plačila z izbranim načinom plačila.

9.4. Kupec se strinja, da sme prodajalec v primeru suma zlorabe kateregakoli načina plačila po svoji prosti presoji vsako zadevno transakcijo brez predhodnega obvestila predati v reševanje pristojnim organom.

9.5. Kupec ne more pobotati svoje plačilne obveznosti s terjatvijo, ki jo ima do prodajalca.

9.6. Kupec se zaveda in se strinja, da lahko njegov izvajalec plačilnih storitev za namen izpolnitve kupčevih plačilnih obveznosti v zvezi z nakupom po teh splošnih pogojih kupcu zaračuna stroške transakcije, ki prodajalcu niso znani.

9.7. Kupec se strinja, da takšne stroške nosi sam. Če gre pri blagu za blago, za katerega je po 54. členu Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost dopustna uporaba znižane stopnje davka na dodano vrednost, kupec, ki je zavezanec za davek na dodano vrednost, izjavlja, da je neposreden investitor in s tem upravičen do obračunane znižane stopnje davka na dodano vrednost ter da bo blago montirano na stanovanjskem objektu, ki ni namenjen poslovni dejavnosti.

10. PLAČILO IZDELKOV PO NAROČILU

10.1. Za izdelke, ki niso na zalogi in so na voljo po naročilu, je potrebno plačilo are v višini 30% vrednosti izdelka. Stranka potrdi naročilo s plačilom are v višini 30% ali več, ki ga nakaže na TRR podjetja. Preostali znesek stranka plača pred dostavo ali na dan dostave naročila. Rok dobave je odvisen od zaloge in proizvodnje pri proizvajalcu oz. dobavitelju. Rok začne veljati od dneva prejema nakazila. O predvidenem roku dobave stranko obvestimo po elektronski pošti.

10.2. Razvoj dogodkov povezanih s širjenjem virusa COVID-19 predstavlja velik izziv tudi našim dobaviteljem. V primeru nepredvidenega podaljšanja dobavnega roka vas prosimo za razumevanje.

11. PLAČILO S KREDITNIMI ALI DEBETNIMI KARTICAMI

11.1. Pri plačilu s kreditnimi ali debetnimi karticami bo kupec preusmerjen na spletno stran ustreznega ponudnika plačilnih storitev, prek katerega bo prodajalec bremenil dobroimetje kupca neposredno po odpošiljanju elektronske pošte kupcu o sprejemu njegove ponudbe s strani prodajalca.

11.2. Po podanem nalogu za izvedbo plačila s kreditno ali debetno kartico se kupec odpoveduje sleherni pravici do preklica ali spremembe takšnega naloga, sicer prodajalcu odgovarja za vse stroške in škodo v zvezi s tem.

11.3. Kupec je odgovoren za to, da ima pri ponudniku plačilnih storitev s kreditnimi ali debetnimi karticami zadostno dobroimetje za plačilo nakupa, da ima tudi sicer urejena vsa razmerja s tovrstnim ponudnikom plačilnih storitev, da je upravičen do plačevanja z uporabljeno kreditno ali debetno kartico ter da je ob podaji naročila podal popolne in pravilne podatke o uporabljeni kreditni ali debetni kartici. V nasprotnem primeru odgovarja prodajalcu za vso škodo in stroške, ki bi prodajalcu v zvezi z navedeno kršitvijo nastali.

12. PLAČILO OB PREVZEMU BLAGA

12.1. Kupec lahko plačilo ob prevzemu blaga opravi z vsakim načinom plačila, ki ga prodajalec ali dostavljavec (vključno s pošto) omogočata ob prevzemu blaga.

13. DOSTAVA BLAGA

13.1. Prodajalec omogoča dostavo le na območju Slovenije. Kupec ima na voljo dva načina dostave:

Prevoz do naslova: V primeru, da kupec kot način dostave izbere »Prevoz do naslova« bo blago dostavljeno na naslov, ki ga kupec navede v naročilu.

Prevoz do naslova z vnosom: V primeru, da kupec kot način dostave izbere »Prevoz do naslova z vnosom« bo blago dostavljeno tudi skozi vhodna vrata v stanovanje na naslov, ki ga kupec navede v naročilu. Pri tem morate zagotoviti neovirano pot za vnos naročenega blaga v stanovanje ter poskrbeti za zaščito tal in ostale opreme v stanovanju. V kolikor je pot v stanovanje ovirana ali karakteristike objekta tega ne dovoljujejo (ozko stopnišče, krožne stopnice), vam vnosa ne moremo zagotoviti. Širina vrat na objektu mora biti vsaj 80 cm.

13.2. Prodajalec je s strani kupca naročeno blago dolžan dostaviti v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in v dogovorjenem času na naslov, ki ga kupec označi v svojem naročilu, poslanem prek sistema harveynorman.si. Stroški dostave se obračunajo po ceniku, ki je dostopen v rubriki Dostava.

13.3. V primeru nakupa blaga, ki je povezan z dostavo blaga na naslov dostave, ki ne predstavlja ene izmed poslovnih enot prodajalca, je prodajalec blago dolžan skladno s prejšnjo točko odposlati na naslov, ki ga prodajalec kupcu sporoči v elektronskem sporočilu, s katerim potrdi prejem kupčevega naročila. Blago se dostavi ob času, ki ga prodajalec v takšnem elektronskem sporočilu ali drugače sporoči kupcu. 

13.4. Kolikor dostava blaga na naslov, ki ga je v svoji ponudbi označil kupec, ni mogoča iz razloga, ker blaga, ki je predmet dostave, ni mogoče vstaviti v hišni ali izpostavljeni predalčnik ali ker oseba, ki blago dostavlja, ugotovi, da se kupec ne nahaja na navedenem naslovu, kljub temu, da je bil predvideni čas dostave kupcu sporočen, kupec pride v zamudo ter nosi stroške brezuspešnega poskusa dostave, oseba, ki blago dostavlja, pa sme kupcu sporočiti, da ta naročeno blago v nadaljevanju prevzame na lokaciji, ki jo oseba, ki blago dostavlja, navede v svojem sporočilu, prodajalec pa sme kupcu zaračunati običajne stroške plačane ležarine. 

13.5. Blago se šteje za dostavljeno, ko kupec predstavniku prodajalca, ne glede na način dostave (torej vključno s predstavniki dostavljavca), pisno potrdi prevzem blaga ali če v skladu z določbami tega razdelka pride v prevzemno zamudo. 

13.6. Če je kupec potrošnik, preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca v trenutku, ko je blago skladno s predmetnimi splošnimi pogoji dano na razpolago kupcu ali ko kupec skladno s predmetnimi splošnimi pogoji pride v zamudo. V vseh drugih primerih preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca v trenutku izročitve blaga s strani prodajalca dostavljavcu.

13.7. Izbira dostavljavca je v pristojnosti prodajalca.

13.8. Prodajalec sme v primeru zaznanih težav z izpolnitvijo plačilne obveznosti kupca odpošiljanje blaga ali celo samo izročitev blaga kupcu po odpošiljanju po svoji prosti presoji odložiti ali preklicati do popolne izpolnitve plačilne obveznosti kupca. 

14. KLIK & PREVZEM

14.1. Kupec lahko v svojem naročilu, poslanem prek sistema bralko.si, označi možnost osebnega prevzema naročila na sedežu podjetja.

14.2. Kupec ima ob izbiri osebnega prevzema na voljo več različnih možnosti za plačilo. Naročeno blago v sistemu bralko.si.si lahko kupec plača predhodno po predračunu ali s kreditno kartico ali preko PayPal ali s  obročnim plačilom Leanpay. 

14.3. Če je kupec v sistemu bralko.si izbral način plačila po predračunu, bo prodajalec kupca o terminu za prevzem naročenega blaga v sistemu bralko.si na sedežu podjetja obvestil, ko bo plačilo vidno na TRR podjetja. Prodajalec bo kupca o terminu prevzema obvestil po elektronski pošti in telefonu.

14.4. Če je kupec v sistemu bralko.si izbral način plačila s kreditno kartico ali preko PayPal, bo prodajalec kupca o terminu za prevzem naročenega blaga v sistemu bralko.si na sedežu podjetja po elektronski pošti in telefonu, ki ju je kupec oddal v svojem naročilu, poslanem prek sistema bralko.si.si.

14.6. Če je kupec v sistemu bralko.si izbral Leanpay kot način plačila, potem bo prodajalec kupca o terminu za prevzem naročenega blaga v sistemu bralko.si na sedežu podjetja obvestil, ko bo plačilo na obroke Leanpay odobreno s strani podjetja Leanpay. Prodajalec bo kupca o terminu podpisa kreditne pogodbe in prevzema blaga obvestil po elektronski pošti in telefonu.

14.9. Kupec mora ob osebnem prevzemu naročenega blaga v sistemu bralko.si predložiti identifikacijski dokument, na katerem so navedeni podatki (ime in priimek) iste osebe, ki je v sistemu bralko.si oddala zahtevek za osebni prevzem na sedežu podjetja.

15. GARANCIJA, JAMČEVANJE ZA NAPAKE

15.1. Za blago prodajalca velja prostovoljna garancija, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu, ki je kupcu izročen ob dobavi, in sicer tako dolgo, kolikor je na takšni listini navedeno, obvezna garancija pa velja pod zakonskimi pogoji. V primeru prostovoljne garancije so za vprašanja, kjer garancija odstopa od teh splošnih pogojev ali zakonske ureditve, merodajna določila prostovoljne garancije. Vsaka garancija je veljavna le ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter proti predložitvi garancijskega lista ali računa.

15.2. Kolikor informacije o prostovoljni garanciji na listinah iz prejšnje točke ni, se v vsakem primeru šteje, da prostovoljne garancije ni.

15.3. Kolikor je odgovornost prodajalca po teh splošnih pogojih izključena, to velja tudi za osebno odgovornost njegovih delavcev, dostavljavcev, zastopnikov, predstavnikov in izpolnitvenih pomočnikov.

15.4. Prodajalec odgovarja za stvarne napake blaga v skladu z določili civilnega prava. Za potrošnike veljajo določila prava varstva potrošnikov, tudi če odstopajo od v nadaljevanju navedenih pravil.

15.5. Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

15.6. Napaka je stvarna če: 

 • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; 
 • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; 
 • stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; 
 • je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

15.7. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

15.8. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

15.9. Po končani obravnavi blaga bo prodajalec kupca obvestil o prevzemu reklamiranega blaga v poslovalnici (blago, ki je popravljeno iz naslova garancije, pregledano blago itd.). Kupec je dolžan prevzeti proizvod, ki je bil dan v popravilo, pregled, vzdrževanje ali dodelavo prodajalcu. Reklamirano blago je potrebno prevzeti iz poslovalnice najkasneje v 9 mesecih po prejetem prvem obvestilu. V primeru, da se blago ne prevzame v navedenem roku, lahko prodajalec ob določitvi ustreznega dodatnega roka 30 dni, blago preneha hraniti in blago posreduje v uničenje ali uporabi v druge namene.

15.10. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

15.11. Obvestilo o napaki lahko kupec prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

15.12. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. 

15.13. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. 

15.14. Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali 
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali 
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali 
 • vrne plačani znesek. 

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

15.15. Pravice kupca iz točke 15.13. ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca. 

15.16. Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora prodajalec čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi kupčevi zahtevi po odpravi napake.

15.17. Prodajalec mora pisno odgovoriti kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporna.

15.18. Če prodajalec uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.

15.19. Če prodajalec poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan na lastne stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada kupcu pravica iz točke 15.17.

16. ODSTOP OD POGODBE

16.1. Pravni pouk o pravici do odstopa od pogodbe: 

Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh:

 • od dne, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec pridobi fizično posest na blagu
 • od dne, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec pridobi fizično posest nad zadnjim kosom blaga, če gre za pogodbo v zvezi z dostavo blaga, ki sestoji iz več kosov blaga, ki jih kupec naroči v enem naročilu
 • od dne, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec pridobi fizično posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov
 • od dne, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec pridobi fizično posest nad prvim kosom blaga, če je dostava v določenem obdobju redna.

16.2. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti prodajalca (Bralko d.o.o., Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki, telefonska številka: 03 891 55 60, elektronska pošta: bralcom@siol.net) o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). 

V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi tem splošnim pogojem priloženi vzorčni odstopni obrazec. 

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe. 

16.3. Učinki odstopa od pogodbe:

Če kupec odstopi od pogodbe, mu prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani prodajalca). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov. 

Prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. 

Kupec blago vrne ali izroči prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je kupec prodajalca obvestil o odstopu od pogodbe. Šteje se, da je blago vrnjeno pravočasno, če kupec blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo. Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

 

17. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE, PRIDRŽNA PRAVICA

17.1. Do popolnega plačila vseh plačilnih obveznosti kupca ostane prodano blago last prodajalca.

17.2. Kupec mora blago, za katerega velja pridržek lastninske pravice, hraniti in z njim ravnati skladno s skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma dobrega gospodarstvenika. Vsako spremembo kraja, na katerem se blago nahaja, kot tudi posege kupca ali tretjih oseb, predvsem morebitne rubeže, mora kupec prodajalcu nemudoma pisno sporočiti, v primeru rubeža s predložitvijo kopije zapisnika o rubežu. Stroške potrebne odprave posledic rubežev ali posegov ali dostave na prvotni kraj nahajanja blaga nosi kupec.

17.3. Kupec se zavezuje, da bo lastninsko pravico prodajalca obvaroval tudi v primeru, če bo prodano blago dalje predal tretjim osebam oziroma če je blago namenjeno tretjim osebam. Predvsem mora kupec nadaljnjega prejemnika blaga izrecno pisno opozoriti na obstoj pridržka lastninske pravice prodajalca.

17.4. Prodajalec nasprotuje morebitni spojitvi, pomešanju ali izdelavi nove premičnine iz prodanega blaga. 

17.5. Kupec sme izvajati pridržno pravico na kupljenem blagu, na katerem obstaja pridržek lastninske pravice prodajalca, le v primeru, če upravičenje do uveljavljanja pridržne pravice izhaja iz istega pogodbenega razmerja.

 

18. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pri spletnem nakupu se za potrebe izvedbe naročila o vas obdelujejo naslednji osebni podatki:

 • elektronski naslov,
 • ime,
 • priimek,
 • naslov,
 • dostavni naslov,
 • mesto,
 • poštna številka,
 • država,
 • kontaktna telefonska številka,
 • kupljeni artikel in znesek,
 • skupni znesek pogodbe,
 • način dostave,
 • način plačila.

Zagotovitev podatkov je pogodbena obveznost, podatki pa se obdelujejo za namen obdelave vašega naročila: dokončanje in potrditev naročila, priprava izdelka, dostava izdelka, reševanje reklamacij in druga komunikacija v zvezi z nakupom. V primeru, da ne posredujete podatkov, obveznosti iz naročila ne moremo izpolniti. V ta namen se bodo podatki hranili do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti oziroma najkasneje do izteka zastaralnega roka za morebitno uveljavitev pravnih terjatev iz pogodbenega razmerja

Do nekaterih vaših osebnih podatkov, ki jih posredujete pri spletnem nakupu, lahko dostopajo tudi tretje osebe:

Če pri nakupu kot način dostave izberete »prevoz do naslova« ali »prevoz do naslova z vnosom«, bomo vaše podatke, ki so potrebni za dostavo, posredovali poslovnim partnerjem, ki bodo v našem imenu dostavili blago.

Če se ob spletnem nakupu odločite za plačilo s kreditno kartico, boste za izvedbo plačila preusmerjeni na spletno stran upravljavca plačilnega sistema, ki je neodvisni upravljavec podatkov, ki jih posredujete za namen plačila. Bralko d.o.o. ne dostopa do podatkov, ki ste jih posredovali za plačilo. Če želite kupljeno blago plačevati na obroke prek spleta, kot način plačila izberite kartično plačilo in preusmerjeni boste na spletno stran upnika, kjer boste morali navesti podatke, potrebne za obdelavo v zvezi z odobritvijo plačila. Upravljavec obdelave osebnih podatkov je Payway, Inc. in prodajalec do teh podatkov nima dostopa.

Če želite kupljeno blago preko spleta plačevati na obroke in pri načinu plačila izberete Leanpay, boste preusmerjeni na spletno stran dajalca kredita, kjer boste morali posredovati podatke, ki so potrebni za obdelavo v zvezi z odobritvijo kredita. Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Leanpay, finančne storitve, d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, do teh podatkov pa podjetje Bralko d.o.o. ne dostopa.

19. SPLOŠNO

19.1. Vsakokratna pogodba, sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev, bo shranjena v elektronskem sistemu prodajalca, kupec pa lahko do nje dostopa preko službe prodajalca za stike s strankami proti plačilu dejanskih materialnih stroškov njene reprodukcije.

19.2. Če je kupec potrošnik, je vsakokratno pogodbo na podlagi teh splošnih pogojev glede na dogovorjeni izpolnitveni kraj sklenjena ustrezno v slovenskem, hrvaškem, nemškem ali angleškem jeziku.

19.3. Kupec lahko pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave prodajalcu na naslov: Bralko d.o.o., Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki, telefonska številka: 03 891 55 60, elektronska pošta: bralcom@siol.net

19.4. Naslov servisne službe prodajalca se glasi: Bralko d.o.o., Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki, telefonska številka: 03 891 55 60, elektronska pošta: bralcom@siol.net

19.5. Za pogodbe, sklenjene na podlagi teh splošnih pogojev, in za te splošne pogoje, se uporablja pravo države sedeža prodajalca ob izključitvi veljavnosti Konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga. 

19.6. Za vse spore, ki so v zvezi ali izhajajo iz teh splošnih pogojev ali na njihovi podlagi sklenjenih pogodb, so mednarodno in krajevno pristojna sodišča v kraju sedeža prodajalca. 

19.7. Reševanje morebitnih sporov s prodajalcem je na izvensodni način možen na podlagi Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov.

19.8. Delna neveljavnost posameznih določb teh splošnih pogojev ali na njihovi podlagi sklenjenih pogodb nima vpliva na veljavnost drugih določb. Neveljavne določbe je potrebno razlagati in pravno praznino, nastalo zaradi njihove neveljavnosti, zapolniti na način, ki je najbliže njihovemu prvotnemu ekonomskemu smotru. 

19.9. Kupec potrjuje, da se zaveda, da so za vsakokratni nakup merodajni tisti splošni pogoji, veljavni v času nakupa, vendar da so predmetni splošni pogoji podvrženi nenehnemu spreminjanju in izboljšavam, zato za morebitne bodoče nakupe sam prevzema odgovornost, da se seznani z aktualnimi splošnimi pogoji, veljavnimi za sistem harveynorman.si. Spremembe teh pogojev in določil pogodb, sklenjenih na podlagi teh splošnih pogojev, so možne le na podlagi pisnega dogovora pogodbenih strank. Ustne pogodbe in/ali dogovori niso dovoljeni

19.10. Odstranjevanje električnih in elektronskih odpadkov: Elektronske naprave vsebujejo več sto različnih materialov. Nekatere od njih so po preteku življenjske dobe naprave ponovno uporabne, številne snovi pa so lahko zelo škodljive, če z elektronskimi odpadki ravnamo nepravilno. Da bi preprečili škodljiv vpliv teh snovi na okolje in zdravje ljudi, je zelo pomembno, da se EE odpadki zbirajo ločeno od komunalnih odpadkov in jih nato odlagajo na okolju prijazen način. Kako se znebiti odpadkov EE? Če niste v bližini naših trgovin, je v Republiki Sloveniji organiziran brezplačen sistem odlaganja EE odpadkov preko pooblaščenih zbiralcev. Za več informacij pokličite na brezplačno številko 080 86 52 ali na 01 477 96 00. EE odpadke lahko odnesete tudi osebno na najbližje reciklažno dvorišče ali jih odložite v t. i. premični zbiralnici. Več informacij o vrstah EE odpadkov najdete na naslednji povezavi: https://www.vokasnaga.si/locevanje-odpadkov/odpadna-elektricna-elektronska-oprema 

19.11. Spremembe teh splošnih pogojev ter pogodb, sklenjenih na njihovi podlagi, so možne na podlagi pisnih individualnih dogovorov s kupci. Ustni dogovori o odstopu od obličnostne zahteve iz prejšnjega stavka niso možni.

20. REŠEVANJE SPOROV

V skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktiva 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov) in Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, imajo trgovci, ki sodelujejo pri spletnih prodajnih pogodbah, obveznost na svoji spletni strani zagotoviti elektronsko povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov. Stranka lahko dostopa do spletne platforme za reševanje potrošniških sporov.
Kontaktna točka platforme za spletno reševanje potrošniških sporov je Evropski potrošniški center, katerega naloga je zagotavljanje brezplačne podpore pri reševanju sporov v zvezi s pritožbami, vloženimi prek platforme.
Bralko d.o.o., v skladu z zakonskimi normativi ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi jih potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Trgovec in potrošnik bosta morebitne spore poskušala reševati mirno in sporazumno, sicer pa se lahko vloži tožba na stvarno pristojno sodišče v Celju.

 

Splošni pogoji o osebnih podatkih podjetja Bralko d.o.o.

1. VELJAVNOST TEH SPLOŠNIH POGOJEV

1.1. Ti splošni pogoji veljajo med stranko in podjetjem Bralko d.o.o. kot upravljavcem (v nadaljevanju: upravljavec) v zvezi z registracijo stranke kot uporabnika v okviru spletne trgovine upravljavca (v nadaljevanju: bralko.si.). 

1.2. Stranka je vsaka oseba, ki se registrira v sistemu www.bralko.si  

1.3. Ti splošni pogoji veljajo v vseh razmerjih med upravljavcem in stranko v zvezi z uporabo sistema www.bralko.si in jih v primeru nakupa blaga v sistemu www.bralko.si dopolnjujejo Splošni pogodbeni pogoji upravljavca. 

1.4. Stranka ima možnost, da si te splošne pogoje še pred registracijo natisne oziroma shrani.

2. OSEBNA PRIVOLITEV STRANKE

2.1. Z registracijo v sistemu www.bralko.si, konkretno s klikom na gumb »strinjam se s pogoji poslovanja«, stranka potrjuje, da je bila pred registracijo pisno ustrezno seznanjena z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih stranka da na razpolago upravljavcu ob registraciji v sistem www.bralko.si in ki obsegajo predvsem, vendar ne omejeno na:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • prebivališče,
 • datum rojstva,
 • kraj rojstva,
 • spol,
 • EMŠO,
 • naslov elektronske pošte in
 • telefonska številka,

kot tudi tistih, ki jih upravljavec na temelju teh splošnih pogojev ter Splošnih pogodbenih pogojev pridobiva v času, ko je stranka registriran uporabnik sistema www.bralko.si, v katerem opravlja transakcije nakupa blaga upravljavca in ki se primeroma nanašajo predvsem na naslednje okoliščine tako stranke kot populacije, v katero stranka spada:

 • pogostost nakupa,
 • tipi kupljenega blaga,
 • gibanja v obsegu in pogostosti plačil,
 • jezik, ki ga stranka uporablja,
 • lokacija stranke,
 • sredstvo dostopa do bralko.si,
 • tip in verzija brskalnika, s katerim stranka dostopa do bralko.si,
 • operacijski sistem, ki ga stranka uporablja,
 • resolucija zaslona stranke,
 • ponudnik internetnih storitev, ki ga stranka uporablja,
 • ali stranka uporablja pametni telefon, osebni računalnik, tablični računalnik,
 • spletna stran, s katere je stranka dostopila na bralko.si,
 • osebne preference stranke.

2.2. Stranka se strinja in upravljavca pooblašča, da sme upravljavec podatke iz prejšnje točke pridobivati, vpisovati, zbirati, urejati, shranjevati na strežnikih ali drugih pomnilnikih, lociranih v katerihkoli državah Evropskega gospodarskega prostora, Avstralije in Hrvaške, jih izvažati v navedene države, jih sistematizirati v zbirke osebnih podatkov, avtomatizirano obdelovati, prilagajati, spreminjati, po prosti presoji priklicevati, vpogledovati, uporabljati, sporočati v okviru koncerna upravljavca, širiti, razvrščati, povezovati, blokirati, anonimizirati ali uničevati, ter predvsem uporabljati za namen izvajanja trgovske dejavnosti upravljavca, kar vključuje analiziranje, uporabo za marketinške raziskave, izsledke, akcije in druge marketinške potrebe; ter tudi uporabljati za namen direktnega kontaktiranja in obveščanja stranke o ponudbah in prodajnih akcijah upravljavca, kar sme upravljavec opravljati neposredno ali prek pooblaščenih pogodbenih partnerjev, ki izvajajo tovrstne akcije.

3. DRUGO

3.1. Zbrane osebne podatke bo upravljavec izbrisal po dokončanju uporabe za namen iz prejšnje točke ali na zahtevo stranke. 

3.2. Upravljavec je edini uporabnik osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi teh splošnih pogojev. 

3.3. Stranka prostovoljno soglaša z uporabo in obdelavo osebnih podatkov na podlagi teh splošnih pogojev. Stranka ima pravico, da kadarkoli na podlagi aplikacije, ki jo omogoča sistem www.harveynorman.si, vpogleduje in popravlja zbrane osebne podatke. Stranka lahko zahteva izbris zbranih osebnih podatkov z elektronsko pošto, poslano na naslov, naveden v sistemu www.bralko.si.

3.4. Če stranka ni tisti posameznik, na katerega se osebni podatki, ki so predmet teh splošnih pogojev, nanašajo, kar vključuje primere, ko je stranka pravna oseba, pa upravljavcu posreduje osebne podatke določenih posameznikov, stranka upravljavcu jamči, da je takšen posameznik podal privolitev k obdelavi njegovih osebnih podatkov v skladu s temi splošnimi pogoji. 

3.5. V primeru uporabe zbranih osebnih podatkov za namen marketinga oziroma oglaševanja z neposrednim kontaktiranjem stranke bo upravljavec oglasna sporočila jasno označil kot takšna ter stranki sporočil možnost in način odjave od prejemanja tovrstnih sporočil.

 

Na spletni strani BRALKO poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu BRALKO
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.